Menu

Bejelentkezés díjmentes felmérésre

Bejelentkezés díjmentes felmérésre

Kattintson most és kérje kötelezettségektől és költségektől mentes díjmentes helyszíni felmérésünket most!

Bővebben

Adatkezelési tájékoztató

A Molnárablak Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a felhasználóknak a kezelt személyes adatait.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó az oldal használatával kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: felmérésre illetve tudástár használtatára feliratkozott felhasználók

A kezelt adatok köre: a felhasználók által az ajánlatkéréshez megadott szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a felhasználó külön kérésre törlődnek

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)